Skip links

10 Common Website Design Mistakes You Need to Avoid

Περιεχόμενα

Table of Contents

10 κοινά λάθη σχεδιασμού ιστοσελίδων που πρέπει να αποφύγετε

Είναι σημαντικό να δημιουργούμε ιστοσελίδες που όχι μόνο φαίνονται υπέροχες αλλά αποδίδουν καλά. Ωστόσο, πολλοί σχεδιαστές ιστοσελίδων κάνουν ορισμένα κοινά λάθη που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της ιστοσελίδας, την εμπειρία του χρήστη και την κατάταξή της στις μηχανές αναζήτησης. Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε δέκα κοινά λάθη σχεδιασμού ιστοσελίδων που πρέπει να αποφύγετε.

🧭 Κακή πλοήγηση

Η πλοήγηση είναι μια κρίσιμη πτυχή κάθε ιστοσελίδας, καθώς καθορίζει το πόσο εύκολα οι χρήστες μπορούν να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Η κακή πλοήγηση μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό ποσοστό αναπήδησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι χρήστες εγκαταλείπουν γρήγορα την ιστοσελίδα χωρίς να εξερευνήσουν το περιεχόμενό του. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας διαθέτει μια σαφή και περιεκτική δομή πλοήγησης που βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν γρήγορα αυτό που αναζητούν, βελτιώνοντας τη συνολική τους εμπειρία.

🐌 Αργή φόρτωση

Μια ιστοσελίδα που αργεί να φορτώσει μπορεί να απογοητεύσει τους χρήστες και ίσως επιλέξουν να εγκαταλείψουν την ιστοσελίδα, γεγονός που μπορεί επίσης να επηρεάσει την κατάταξή σας στις μηχανές αναζήτησης. Για να το αποφύγετε αυτό, βελτιστοποιήστε την ιστοσελίδα σας για γρήγορη φόρτωση μειώνοντας τα μεγέθη των εικόνων, ελαχιστοποιώντας τις αιτήσεις HTTP και χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο διανομής περιεχομένου (CDN) για να εξασφαλίσετε την ταχεία παράδοση του περιεχομένου.

📱 Δεν είναι φιλική προς τα κινητά

Με τους χρήστες κινητών τηλεφώνων να αυξάνονται, η ύπαρξη μιας ιστοσελίδας φιλικής προς τα κινητά είναι απαραίτητη για την επιτυχία σας. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας ανταποκρίνεται και είναι βελτιστοποιημένη για κινητές συσκευές, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό σας από οποιαδήποτε συσκευή.

🙅🏽 Ακατάστατος σχεδιασμός

Μια ακατάστατη ιστοσελίδα μπορεί να είναι συντριπτική και να προκαλεί σύγχυση στον χρήστη, οδηγώντας τον να εγκαταλείψει την ιστοσελίδα σας. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας έχει σαφή και οργανωμένο σχεδιασμό που διευκολύνει τους χρήστες να περιηγηθούν και να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται.

📖 Κακή αναγνωσιμότητα

Η κακή αναγνωσιμότητα μπορεί να εμποδίσει την ικανότητα των χρηστών να διαβάσουν και να κατανοήσουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας, οδηγώντας σε αρνητική εμπειρία. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας διαθέτει σαφή και ευανάγνωστη γραμματοσειρά, κατάλληλο μέγεθος γραμματοσειράς και καλή χρωματική αντίθεση.

🔳 Έλλειψη λευκού χώρου

Ο λευκός χώρος είναι ζωτικής σημασίας στο σχεδιασμό ιστοσελίδων, καθώς βοηθά στο σπάσιμο του περιεχομένου και το καθιστά οπτικά ελκυστικό. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας διαθέτει αρκετό λευκό/κενό χώρο για να διευκολύνετε την ανάγνωση και την πλοήγηση, καθώς και να την κάνετε αισθητικά ευχάριστη.

🎨 Ασυνέπεια στο branding

Η ασυνέπεια στο branding μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους χρήστες και να επηρεάσει την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας. Βεβαιωθείτε ότι η επωνυμία της ιστοσελίδας σας είναι συνεπής με τα υπόλοιπα υλικά marketing, συμπεριλαμβανομένων των λογότυπων, των γραμματοσειρών και των χρωμάτων.

👆🏼Δεν υπάρχουν κουμπιά

Μια ιστοσελίδα χωρίς κουμπιά μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες για μετατροπές, όπως πωλήσεις ή εγγραφές. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας διαθέτει σαφείς και συνοπτικές κλήσεις προς δράση, οι οποίες προτρέπουν τους χρήστες να προβούν στην επιθυμητή ενέργεια.

🔗 Σπασμένοι σύνδεσμοι

Οι σπασμένοι σύνδεσμοι μπορεί να απογοητεύσουν τους χρήστες και να επηρεάσουν την κατάταξή σας στις μηχανές αναζήτησης. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας δεν έχει σπασμένους συνδέσμους.

🔒 Έλλειψη ασφάλειας

Ένας δικτυακός τόπος χωρίς μέτρα ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε πειρατεία και απώλεια ευαίσθητων πληροφοριών. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας διαθέτει επαρκή μέτρα ασφαλείας.

Στην SoftwareCy, κατανοούμε τη σημασία της δημιουργίας μιας ιστοσελίδας που όχι μόνο φαίνεται υπέροχος αλλά και αποδίδει καλά. Ειδικευόμαστε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων και είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να αποφύγετε αυτά τα κοινά λάθη.

Η ομάδα εξειδικευμένων σχεδιαστών και προγραμματιστών μας μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα που δεν είναι μόνο οπτικά ελκυστική αλλά και βελτιστοποιημένη για ταχύτητα, φιλική προς τα κινητά, εύκολη στην πλοήγηση και ασφαλής. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε μια ιστοσελίδα που αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την ταυτότητα της μάρκας/επωνυμίας σας και δεσμεύει το κοινό σας, οδηγώντας τελικά σε αυξημένες μετατροπές και έσοδα.

Μην αφήσετε αυτά τα συνηθισμένα λάθη σχεδιασμού ιστοσελίδων να βλάψουν την επιχείρησή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες σχεδιασμού ιστοσελίδων μας και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη διαδικτυακή παρουσία. Ανυπομονούμε να σας ακούσουμε!

Πηγές:

  • “The 10 Most Common Web Design Mistakes to Avoid,” by Lindsay Kolowich, Hubspot
  • “10 Website Design Mistakes That Hurt Your Business,” by Nicole Martins Ferreira, Oberlo

10 Common Website Design Mistakes You Need to Avoid

As a website designer, it’s essential to create a website that not only looks great but also performs well. However, many website designers make some common mistakes that can affect the website’s performance, user experience, and search engine ranking. In this article, we’ll be discussing ten common website design mistakes you need to avoid.

🧭 Poor Navigation

Navigation is a critical aspect of any website as it determines how easily users can find the information they need. Poor navigation can lead to a high bounce rate, indicating that users quickly leave the website without exploring its content. Therefore, ensure your website has a clear and concise navigation structure that helps users quickly find what they are looking for, improving their overall experience.

🐌 Slow Loading

A slow-loading website can frustrate users, and they might choose to leave the site, which can also affect your search engine ranking. To prevent this, optimize your website for fast loading by reducing image sizes, minimizing HTTP requests, and using a content delivery network (CDN) to ensure speedy delivery of content.

📱 Not Mobile Friendly

With mobile users on the rise, having a mobile-friendly website is essential to your success. Ensure your website is responsive and optimized for mobile devices, allowing users to access your content from any device.

🙅🏽 Cluttered Design

A cluttered website can be overwhelming and confusing to the user, leading them to abandon your site. Ensure your website has a clear and organized design that makes it easy for users to navigate and find the information they need.

📖 Poor Readability

Poor readability can hinder users’ ability to read and understand your website’s content, leading to a negative experience. Therefore, ensure your website has a clear and easy-to-read font, appropriate font size, and good color contrast.

🔳 Lack of White Space

White space is crucial in website design as it helps break up content and makes it visually appealing. Ensure your website has enough white space to make it easier to read and navigate, and make it aesthetically pleasing.

🎨 Inconsistent Branding

Inconsistent branding can confuse users and affect your brand’s recognition. Ensure your website’s branding is consistent with your other marketing materials, including logos, fonts, and color schemes.

👆🏼No Call to Action

A website without a call to action can lead to missed opportunities for conversions, such as sales or sign-ups. Ensure your website has clear and concise calls to action, prompting users to take the desired action.

🔗 Broken Links

Broken links can frustrate users and affect your search engine ranking, indicating a lack of maintenance and updates. Ensure your website has no broken links by regularly checking and fixing them.

🔒 Lack of Security

A website without adequate security measures is vulnerable to hacking and loss of sensitive information, which can damage your brand’s reputation. Ensure your website has strong security measures in place, such as SSL encryption, firewalls, and regular backups.

At SoftwareCy, we understand the importance of creating a website that not only looks great but also performs well. We specialize in website design and development, and we’re here to help you avoid these common mistakes.

Our team of skilled designers and developers can help you create a website that is not only visually appealing but also optimized for speed, mobile-friendly, easy to navigate, and secure. We can help you develop a website that accurately reflects your brand identity and engages your audience, ultimately leading to increased conversions and revenue.

Don’t let these common website design mistakes hurt your business. Contact us today to learn more about our website design services and how we can help you create a successful online presence. We look forward to hearing from you!

Sources:

  • “The 10 Most Common Web Design Mistakes to Avoid,” by Lindsay Kolowich, Hubspot
  • “10 Website Design Mistakes That Hurt Your Business,” by Nicole Martins Ferreira, Oberlo